Ищем: 32

ΑΙΤΗΣΗ 5000 Στον Κύριο Εισαγγελέα της PO OΥΣΤΙΝΟΒ Β.Β. Σχετικά με άυξηση χρήσης κατά Ρώσους Πατριώτες Του άρθρου  282 του Ποινικού Κώδικα PO για «Πρότρεψη για Εθνική Έχθρα» σχετικά με Εβραίους.

103793 Μόσχα , Μπ. Δμιτροβκα Οδός 15Α Γραφείο ΡΟ κ. ΕισαγγελέαΚ. Ουστινοβ Β.Β. Αγαπητέ κ. Εισαγγελέα, Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς για την πολύ δυσμενή...

この5000人アピールは他の言語にも翻訳されています。上記の日本語訳は抄訳ですので、全文が必要なら、他の言語を参照してください。

ロシア連邦検事総長V.V.ウスチノフ氏へのアピール ロシア連邦刑法282条ユダヤ人に対する「民族感情扇動罪」の ...

Výzva k generálnímu Prokurátorovi RF  V.V. Ustinovovi vzhledem  k nárůstu uplatňování vůči  ruským patriotům článku 282 Trestního Kodexu RF o „ rozpoutávání rasové nesnášenlivosti“ ve vztahu k židům.

103793 Moskva, ul.B.Dimitrovka, 15A,Generální Prokuratura RFUstinovovi V.V. Vážený pane Generální Prokurátore. Obracíme se na Vás s touto Výzvou vzhledem k neblahému stavu v naši zemi , který má všechny příznaky maskované  genocidy ruského národa a jeho tradiční kultury. Konkrétní právní část této Výzvy je sdělena v posledních odstavcích, bodech 1-4. Ale proto, že  na tuto otázku je vzneseno tabu, nechceme ponechat jen suché právní sdělení k obsahu dané Výzvy, ale pokusíme se...

Выпуск № 32 (4/17 декабря 2008 г.)

4.12.1505 (17.12). – Свт. Геннадия Новгородского, искоренителя ереси жидовствующих I. "ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ" В ДЕЙСТВИИ В Армавире слова Христа в Евангелии признаны "экстремистскими"Фронтовые вести II. КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО Новости за полугодиеКашрут – бренд с мiровым именемНападения на "жилища демонов"   В Армавире слова Христа в Евангелии признаны "экстремистскими" Получена информация об очередном уголовном деле по пресловутой ст. 282 УК...

Захват террористами школы в Беслане. При штурме 3 сентября погибло 332 человека

1.9.2004 . – Захват террористами школы в Беслане. При штурме 3 сентября погибло 332 человека   Кому был выгоден теракт в Беслане? 1 сентября 2004 г. – во время торжественной линейки в связи с началом учебного года в средней школе № 1 г. Беслана (Осетия) группой боевиков были захвачены заложниками дети и учителя почти в полном составе, а также многие пришедшие на "первый звонок" родственники и знакомые (более тысячи...

Преставился митрополит Русской Зарубежной Церкви святитель Филарет (Вознесенский)

8/21.11.1985. – Преставился митрополит Русской Зарубежной Церкви святитель Филарет (Вознесенский) Митрополит Филарет (в мiру Георгий Николаевич Вознесенский) (22.3.1903-8/21.11.1985) – третий первоиерарх Русской Православной Церкви за границей. Родился 22 марта 1903 г. в Курске. Семья в 1909 г. переехала в Благовещенск-на-Амуре, где Георгий в 1920 г. окончил восьмиклассную гимназию. После поражения Белого движения, они выехали в Харбин (русский город на...

Создан Русский Народный Союз имени Михаила Архангела

8.11.1907 (21.11). – Создан Русский Народный Союз имени Михаила Архангела Союз Михаила Архангела "Русский Народный Союз имени Михаила Архангела" был создан в день празднования Собора Архистратига Михаила в 1907 г. в С.-Петербурге вышедшими из состава Союза Русского Народа В.М. Пуришкевичем и его сторонниками. Устав Союза был официально зарегистрирован 11 марта 1908 г. Высшим руководящим органом Союза была избрана Главная Палата, состоявшая из...

Создан Главный Совет Союза Русского Народа

8.11.1905 (21.11). - Создан Главный Совет Союза Русского Народа Зарождение Союза Русского Народа Осенью 1905 г., когда революционными безпорядками были охвачены все крупные города Российской Империи, а убийства верных слуг Царя стали происходить едва ли не каждый день, по всей стране начали создаваться многочисленные черносотенные организации, призывавшие Русский народ становиться под знамена, на которых были начертаны священные для...

Открылся Нюрнбергский Трибунал победителей над деятелями Третьего Рейха

20.11.1945. – Открылся Нюрнбергский Трибунал победителей над деятелями Третьего Рейха. Нюрнбергский Трибунал — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Нюрнберге. Главными странами-обвинителями были США, Советский Союз, Англия и Франция. На этом "суде истории", как его называют, были осуждены 24 человека – немецкие политики, военные, активисты...

Расстрелян свщм. Митрополит Кирилл Казанский (Смирнов), первый из назначенных Патриархом Местоблюстителей

7/20.11.1937. – Расстрелян свщм. Митрополит Кирилл Казанский (Смирнов), первый из назначенных Патриархом Местоблюстителей. Митрополит Кирилл (в миру Константин Илларионович Смирнов; 26.4.1863 – 20.11.1937) родился в городе Кронштадте в семье псаломщика. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию в 1883 г. и в 1887 г. Духовную академию со степенью кандидата богословия. С 15 ноября 1887 г. – диакон, с 21 ноября 1887 г. – иерей, определен к Воскресенской...

Расстрелян свщм. Митрополит Иосиф Петроградский, основатель катакомбной Истинно Православной Церкви

7/20.11.1937. – Расстрелян свщм. Митрополит Иосиф Петроградский, основатель катакомбной Истинно Православной Церкви. Митрополит Иосиф (в миру Иван Семенович Петровых; 15.12.1872–7/20.11.1937) родился в семье мещанина уездного города Устюжны Новгородской губернии Семена Кирилловича Петровых, владевшего пекарней и булочной лавкой. Был 4-м ребенком (всего в семье было 9 детей). После Устюжского духовного училища окончил Новгородскую духовную...

Скончалась Императрица Екатерина II

6.11.1796 (19.11). - Скончалась Императрица Екатерина II Екатерина II – pro et contra Екатерина II (21.04.1729–06.11.1796), российская Императрица (с 1762 г.), урожденная София Августа Фредерика, принадлежала к дому немецких князей Ангальт-Цербстских. В 1744 г. перешла из лютеранства в Православие с именем Екатерина Алексеевна, с 1745 г. жена Великого князя Петра Феодоровича, будущего Императора Петра III, которого свергла с престола по инициативе гвардейских...

Страница 1 из 7912345...102030...Последняя »
На актуальные темы
Последние комментарии
Подписка на рассылку

* Поля обязательные для заполнения